Josipa i Rudolf Maltar na kupanju krajem 2. svjetskog rata

Josipa i Rudolf Maltar na kupanju krajem 2. svjetskog rata

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.