Pontonski most sredinom 1960.-tih​ (u prvom planu vojni, pontonski most)

Pontonski most sredinom 1960.-tih​ (u prvom planu vojni, pontonski most)

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.