Zlatko (Garo) Hauptfeld na kupanju na Korani krajem 1930.-tih

Zlatko (Garo) Hauptfeld na kupanju na Korani krajem 1930.-tih

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.