Foginovo kupalište 1976. i 2017. - 41 godina kasnije

Foginovo kupalište 1976. i 2017. - 41 godina kasnije, Miroslav Bači Marjanović

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.