Fra Juraj Domšić i prof Vladimir Peršin 1992. godine

Fra Juraj Domšić i prof Vladimir Peršin 1992. godine ispred crkve Sv. Doroteje

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.