Raketiranje zvonika Pavlinskog samostana 1. listopada 1991. godine na Kamenskom

Raketiranje zvonika Pavlinskog samostana 1. listopada 1991. godine na Kamenskom

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.