Tvorničke radnice 1932. godine

Tvorničke radnice sa predradnicom (u sredini) ispred tvornice na Baniji

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.