Tvornica tekstila "Vuna d.d." 1936. ili 1937. godine - predionica

Tvornica tekstila "Vuna d.d." 1936. ili 1937. godine - predionica, na slici treća od lijeve strane je Dragica Bujević
Koncern Ilić 1920. godine u mlinu na Korani (slap) otvara tvornicu tekstila "Vuna d.d.", Tvornica je izgorjela 1953. godine, ali je Karlovcu ostalo Vunsko polje

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.