Ispred trgovine Štajduhar u Radićevoj ulici 1930. godine

Ispred trgovine Štajduhar u Radićevoj ulici 1930. godine: Matija Colnar koji je tada postao pomoćnik u trgovini, vlasnik gospodin Štajduhar i zaposlenik u trgovini

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.