Željko Mareković - Marek i Josip Laslavić u Münchenu 1986. godine

Željko Mareković - Marek i Josip Laslavić na ZILIK-ovoj izložbi u Münchenu 1986. godine

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.