Karlovačka pivovara 1984. godine u objektivu Marije Braut

Karlovačka pivovara 1984. godine u objektivu Marije Braut
Fotografije u galeriji „Karlovačka pivovara 1984. godine“ snimila je najpoznatija hrvatska fotografkinja Marija Braut upravo te godine kada su i predstavljene javnosti na samostalnoj izložbi u Galeriji ZILIK u Radićevoj ulici.
Sačuvane su u tvorničkoj arhivi Heineken Hrvatska d.o.o. te su ustupljene na skeniranje i objavljivanje putem web stranice kafotka.net

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.