Vjekoslava Hrska sa psićem Arnijem

Vjekoslava Hrska sa psićem Arnijem snimljeno u Fotografičkom zavodu B. Gruenstein

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.