Reklama za Jolly (Karlovačka pivovara) snimljena 1988. godine

 Reklama za Jolly (Karlovačka pivovara) koju sam fotografirao (Dinko Neskusil) 1988. godine
"Tko voće voli neka pije Jolly"

povećaj fotku!

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.