Pripadnici 33. domobranske pješačke pukovnije na istočnom ratištu 1918. godine

Pripadnici 33. domobranske pješačke pukovnije na istočnom ratištu 1918. godine

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.