Special svijetlo pivo - CAROLOSTADIUM 1988. godine

Special svijetlo pivo Karlovačke pivovare  - CAROLOSTADIUM 1988. godine

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.