Pioniri na željezničkom kolodvoru u Karlovcu čekaju prolazak vlaka sa Titom i Haile Selassiem (Etiopski car) 1954. godine

Pioniri na željezničkom kolodvoru u Karlovcu čekaju prolazak vlaka sa Titom i Haile Selassiem (Etiopski car) 1954. godine

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.