Radnice DIP-a Karlovac, na radnoj akciji 1958. godine

Radnice DIP-a Karlovac, na radnoj akciji 1958. godine (druga s lijevo Ana Pereško)

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.