Radnici tvornice Velebit na ORA Debela Kosa 1975. godine

Radnici tvornice Velebit na Omladinskoj radnoj akciji Debela Kosa 1975. godine

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.