Fašnik 1938. godine - Fric prodaje Fašnički ričet na Baniji

Fašnik 1938. godine - Fric prodaje Fašnički ričet na Baniji

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.