"Prvomajski" vol na ražnju 1995. godine u Šancu

"Prvomajski" vol na ražnju 1995. godine u Šancu

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.