Speleološka škola SOPD Dubovac, travanj 1983. godine, Jopića pećina

Speleološka škola SOPD Dubovac, travanj 1983. godine, Jopića pećina. S lijeva na desno: Hrvoje Korais, Vlado Božić, Slobodan Božić, Vanja Goršić, Dubravko Magdić, Alenka Lavrinc, Sanja Đarmati, Predrag Petojević, Bruno Konjević, Igor Jelinić, Davorka Bekić, Željka Štedul i Zvonko Đarmati.

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.