Korana i slap - ljeto 1977. godine

Korana i slap - ljeto 1977. godine (u pozadini početak radova na dogradnji hotela Korana koji su završeni 1978. godine)

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.