Kupanje na Korani 1938. godine, na mostiću uz Gradsko kupalište Đurđica Priselac rođ. Klobučar

Kupanje na Korani 1938. godine, na mostiću uz Gradsko kupalište Đurđica Priselac rođ. Klobučar (desno na slici)

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.