Bunker na raskrižju Ulice Đuke Bencetića i Ulice Martina Gambona - šanac, proljeće 1945. godine

Bunker na raskrižju Ulice Đuke Bencetića i Ulice Martina Gambona - šanac proljeće 1945. godine

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.