Drveni most na Korani tijekom 2. svjetskog rata - u pozadini bunker

Drveni most na Korani tijekom 2. svjetskog rata - u pozadini bunker 

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.