Željeznički most preko Kupe 29. kolovoza 1945. godine - privremeno obnovljen poslije miniranja

Željeznički most preko Kupe fotografiran 29. kolovoza 1945. godine - privremeno obnovljen poslije miniranja
Prije povlačenja, 5. na 6. svibnja 1945. godine Nijemci su srušili karlovačke mostove preko Kupe, (cestovni i željeznički), preko Korane na Turnju i Mrežnice u Mostanju.

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.