Foginovo kupalište 1943. godine - u prvom planu prijenosni gramofon

Foginovo kupalište 1943. godine - u prvom planu prijenosni gramofon
s lijeva na desno: Mira Fancev, Branka Stakić, Blaženka Zlatarić i Nada Čop
(imena "otkrile" gospođe Neda Nikpalj i Jasna Hoffmann zahvaljujući stalnom suradniku Srećku Curmanu

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.