Na klupi u Vrbanićevom perivoju 1942. godine

Na klupi u Vrbanićevom perivoju 1942. godine
Druga s desna na lijevo Nada Čop udana Beganić, a ostale djevojke su Božena Defar, Mira Fancev, Branka Stakić i Blaženka Zlatarić. Imena na fotografiji su otkrivena zahvaljujući gospođi Nedi Nikpalj a fotografija zahvaljujući Srećku Curmanu

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.