PREDAVANJE DINKA NESKUSILA: SVJEDOCI VREMENA 1991. - 1995.

Ciklus predavanja uz izložbu 84 sata za pobjedu koja je postavljena u Galeriji „Vjekoslav Karas“ nastavio se u srijedu, 30. rujna 2015. u 19.00 sati predavanjem Dinka Neskusila - "Svjedoci vremena 1991. - 1995." - ratne fotografije.

Fotografije ratnog Karlovca koje je snimio Dinko Neskusil svojevrsna su ratna foto-kronika grada i nezaobilazne u prezentaciji tema iz Domovinskog rata. Neke od tih fotografija mogu se vidjeti kao dio postava  izložbe 84 sata za pobjedu. Predavanje i prezentacija posjetiteljima pružila je zanimljiva saznanja o nekim od najpoznatijih fotografija nastalih tijekom Domovinskog rata u Karlovcu, ljudima sa fotografija ali i o samom autoru, kako je i zbog čega postao ratni fotoreporter i što danas misli o tim danima. 

Hvala Oliveru Budimiru na fotografijama

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.