Izložba ratnih fotografija

U sklopu programa “Karlovac na prvoj liniji”, kojeg je organizirala Gradska knjižnica “Ivan Goran Kovačić” otvorena je Zbirka Domovinskog rata u sklopu Zavičajnog odjela te u Izložbenom salonu “Ljudevit Šestić” izložba ratnih fotografija “Domovinski rat – fotografije Karlovac 1991. – 1995.” autora Dinka Neskusila. Ova izložba ostaje otvorena do 16. listopada.  Foto Denis Stošić i Iva Bišćan

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.