Darko Jerinić (ex dr.med.prim. specijalista aesteziologije) sa tatom prim. Rudolfom Jerinićem, poznatim karlovačkim kirurgom, na kupanju na Korani 1937. ili 1938. godine .

Darko Jerinić (ex dr.med.prim. specijalista aesteziologije) sa tatom prim. Rudolfom Jerinićem, poznatim karlovačkim kirurgom, na kupanju na Korani 1937. ili 1938. godine .

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.