Likovna radionica na Borlinu 1986. godine: Buić, Nikolić, Goričan, Petrović, Butala i Krupa

Likovna radionica na Borlinu 1986. godine: Buić, Nikolić, Goričan, Petrović, Butala i Krupa

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.