U Ozlju 1981. godine: Mladen Muić, Danijel Butala, Alfred Krupa i Vjekoslav Humić

U Ozlju 1981. godine: Mladen Muić, Danijel Butala, Alfred Krupa i Vjekoslav Humić

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.