Na Gradskom kupalištu uz Koranu nedaleko ”pontonca” (oko) 1954. godine

Karlovački mladići uživaju na Gradskom kupalištu uz Koranu nedaleko ”pontonca” (oko) 1954. godine

povećaj fotku!

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.