Kupanje na Turanjskom slapu 6. kolovoza 1932. godine

Kupanje na Turanjskom slapu 6. kolovoza 1932. godine

povećaj fotku!

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.