Frizerski salon Gerber (Kopf)

Nevenka Gerber demonstrira tehniku izrada frizura pripremajući naučnice za buduće frizerke

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.