Korzo 1945.

Djevojčica se prepoznala. Ova curica je Branka Rončević (Mrkonjić). Jako je volila kolica, medvjedića i svoju dudicu (nije sladoled). Fotografija je snimljena na Korzu.

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.