Kupanje na Korani 1965.

Na Korani 1965. godine: Milkica, Lovre, Mira , Silva, Dragica, Sanda i Bojan

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.