Proslava Dana republike 1960. ispred Hrvatskog doma

Proslava Dana republike - svečana akademija -  1960. godine ispred Hrvatskog doma

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.