Prljavo kazalište 1982. na Maloj sceni Hrvatskog doma

Prljavo kazalište 1982. godine na Maloj sceni Hrvatskog doma

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.