Kupanje na Korani 1986.

S lijeva na desno: Marina Furač, Branka Bijelić, Sven Buić, Marina Fabijanović, Zdenka Pavlović na Korani 1986. ispod hotela na tri ploče

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.