Jovan Potkrajac 1917. godine na talijanskom frontu

Lijevo sa fesom je Jovan Potkrajac, selo Dvorište, općina Krnjak, 1917. godine na talijanskom frontu

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.