Bravarija Sertić i Jakšić 1930. godine u Riječkoj ulici

Bravarija Sertić i Jakšić 1930. godine u Riječkoj ulici (danas Ulica Vladka Mačeka) - prvi s lijeve strane Josip Jakšić

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.