Kupanje na Korani 1935. godine - sestre Zdenka i Verica Sorko

Kupanje na Korani 1935. godine -  sestre Zdenka i Verica Sorko (danas Krizmanić i Klobučar)

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.