Početkom 1980.-tih na Velebitu: Vesna Benčić, Toma Požar, Alen Prpić i Vinja Štambuk

Početkom 1980.-tih na Velebitu: Vesna Benčić, Toma Požar, Alen Prpić i Vinja Štambuk

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.