Trg bana Jelačića 1992.

U tranzitnom centru na Trgu bana Jelačića 1992. godine boravi oko 3000 bivših zatočenika logora iz BiH

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.