Priče

16.10.2018.
Dvorac Severin na Kupi i blijeda čarolija ostataka okolnog parka Napisao i fotografirao Josip ŠUT Kad su austrijskom caru doprle do ušiju jadikovke njegovih podanika, nije se oglušio već vrlo trezveno zaključio: Karolinska cesta prema moru... Više...
6.9.2018.
O nogometu u Karlovcu piše Den Klemenčić Građanski i Olimpija (Mataković – Klemenčić) U periodu od 1919. do 1939. mnogobrojni  danas zaboravljeni žitelji oplemenili su život onovremenoga grada te snažno utjecali na njegov razvoj. O izgledu... Više...
13.7.2018.
“Najbolje ljeto (gdje i kad je sve to počelo)” Piše Darko Lisac Ovo će biti najbolje ljeto. Sad znam. Idemo kroz park, pored kina, pored Partizana i košarkaškog, pored poligona i Šmrca, idemo do Džafera. Sumrak se spušta, tamo lijevo... Više...
24.6.2018.
Karlovačke sličice  "Krijes" Piše Darko Lisac  Prva godina vjerojatno je 1980. Mislim tako, jer u sjećanju nema mame i brata, vjerojatno je to onda baš ta 1980. godina, kada je brat imao tek dva mjeseca. Svijet je bio velik, a mali... Više...
22.6.2018.
STARI GRAD OZALJ I NJEGOVA PARK ŠUMA Napisao i fotografirao Josip ŠUT Ni zamisliti se ne umije ushićenje Augusta Šenoe kad je 1872. godine prvi puta posjetio Ozalj. „Pod tvojim pragom pomolih se, eto – od svih hrvatskih prvi ti moj... Više...
3.6.2018.
Karlovačke sličice  "Nestale vračke" Piše Darko Lisac Pored Džaferovog kioska s hrenovkama u pecivu i, nekad davno, sladoledom na automat, vodi puteljak prema Ekonomsko-turističkoj školi. Uređen je prilično lijepo, s novim klupama i... Više...
  •  
  • 1 od 15

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.