Priče

5.2.2019.
Tekst prof. Natalija Jadrić Fotografije ustupila prof. Dragica Gršić Marija Vrbetić, profesorica (Karlovac, 11. VIII. 1914. – Karlovac, 27. I. 2004.),  autorica udžbenika, povjesničarka, publicistica, esejistica i prevoditeljica. U Karlovcu... Više...
19.11.2018.
Karlovačke sličice  "Mrak, park" Piše Darko Lisac Mrak. U mraku park. U parku mrak. Snijeg više ne pada, ali Jonkeova ulica zatrpana je kao u nekim davnim godinama. Kasna je noć, pusto je, kao da si sam na svijetu.  Tamo... Više...
16.10.2018.
Dvorac Severin na Kupi i blijeda čarolija ostataka okolnog parka Napisao i fotografirao Josip ŠUT Kad su austrijskom caru doprle do ušiju jadikovke njegovih podanika, nije se oglušio već vrlo trezveno zaključio: Karolinska cesta prema moru... Više...
6.9.2018.
O nogometu u Karlovcu piše Den Klemenčić Građanski i Olimpija (Mataković – Klemenčić) U periodu od 1919. do 1939. mnogobrojni  danas zaboravljeni žitelji oplemenili su život onovremenoga grada te snažno utjecali na njegov razvoj. O izgledu... Više...
13.7.2018.
“Najbolje ljeto (gdje i kad je sve to počelo)” Piše Darko Lisac Ovo će biti najbolje ljeto. Sad znam. Idemo kroz park, pored kina, pored Partizana i košarkaškog, pored poligona i Šmrca, idemo do Džafera. Sumrak se spušta, tamo lijevo... Više...
24.6.2018.
Karlovačke sličice  "Krijes" Piše Darko Lisac  Prva godina vjerojatno je 1980. Mislim tako, jer u sjećanju nema mame i brata, vjerojatno je to onda baš ta 1980. godina, kada je brat imao tek dva mjeseca. Svijet je bio velik, a mali... Više...
  •  
  • 1 od 16

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.