Ispred Džafera 1978. godine

Ispred Džafera 1978. godine -  Jeans generacija: Milan, Mikac, Bijelić, Bolf, Brckan

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.