Downcast Art

Downcast Art Mužar Jelena - vocals, Smenderovac Zdravko - keyboards, Radeka Kristijan - guitars, Grdić Davor - bass, Lukas Šomek - drums http://www.downcastart.com/

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.