Nedjeljko Fak

Nedjeljko Fak - kipar amater (1931. - 1991.) grafički crtač u tiskari Ognjen Prica. Bavio se oblikovanjem plaketa, medalja i bareljefa, izradio je više reljefa na spomen pločama (npr. Gaji Petroviću) te obnovio figure na zdencu na Trgu bana Jelačića. Suradnik u majstorskoj radionici kipara Antuna Augustinčića u Zagrebu. Nažalost, zbog loših materijalnih prilika napušta rad i studij. Od mnogobrojnih tema koje obrađuje kao kipar naročitu ljubav i pažnju posvećuje portretima.

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.